szkolenia

Szkolenia

Ideą przewodnią prowadzonych szkoleń jest rozwój i edukacja w zakresie seksualności człowieka.

Szkolenia dostosowywane są elastycznie do potrzeb uczestników i najczęściej organizowane na terenie zainteresowanej placówki, także poza Wrocławiem.

Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym - warsztat dla pedagogów oraz dla rodziców:

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • posiadał umiejętność formowania kobiecości - męskości u dzieci poprzez dostarczanie pozytywnych wzorców do naśladowania.
 • wiedział jak odpowiadać na trudne pytania swoich dzieci dotyczące seksualności człowieka.
 • umiał dostrzec granicę między normą a patologią w zakresie zachowań seksualnych dziecka.
 • znał praktyczne i bezpieczne sposoby edukowania przedszkolaka w zakresie seksualności człowieka.
Rozpoznawanie i radzenie sobie z problematyką przemocy seksualnej:

Nasze szkolenie ma na celu przybliżyć istotę zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci i wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności zapobiegania tego typu sytuacjom oraz radzenia sobie z nimi.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wykorzystania seksualnego
 • wiedział co robić by zapobiec wykorzystaniu seksualnemu wobec dziecka
 • wiedział jak wykształcać w dziecku umiejętność rozpoznawania oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą seksualną
 • wiedział jak rozpoznawać objawy wykorzystania seksualnego u dziecka
 • znał aspekty prawne związane ze zjawiskiem wykorzystania seksualnego
 • wiedział jak postępować w przypadku podejrzenia o molestowanie seksualne
 • wiedział jak rozmawiać z dzieckiem, które padło ofiarą przemocy seksualnej
Seksualność osób w złotej jesieni życia:

Seksualność osób w jesieni życia nadal stanowi temat tabu i jest obarczona wieloma sterotypami. Nasze szkolenie ma na celu obalenie mitów i pokazanie, że osoby kontynuujące aktywność seksualną mogą dłużej zachować wigor, pogodę ducha a nawet opóźnić procesy starzenia. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób pielęgnować swoją relację z partnerem oraz otrzymają praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnościami natury seksuologicznej jakie mogą pojawić się na tym etapie życia.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • posiadał wiedzę na temat zmian, jakie zachodzą w życiu seksualnym osób w jesieni życia
 • znał czynniki ryzyka, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo pojawienia się problemów natury seksualnej w drugiej połowie życia
 • wiedział w jaki sposób radzić sobie z trudnościami w życiu intymnym
 • wiedział jak zadbać o czułość i zrozumienie w swojej relacji z partnerem
Kazirodztwo - bliski sprawcą przemocy seksualnej:

Wykorzystywanie seksualne dziecka przez rodziców to szczególna postać przemocy wobec człowieka. Akt kazirodczy jest wynikiem niedojrzałości płciowej osoby dorosłej będącej w bliskim kontakcie z dzieckiem. Taki rodzaj przemocy seksualnej wywołuje najgroźniejsze konsekwencje dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał czynniki ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia czynów kazirodczych w domu
 • wiedział jakimi cechami charakteryzuje się sprawca wykorzystania (matka lub ojciec)
 • znał zasady funkcjonowania rodzin kazirodczych
 • znał wpływ przemocy kazirodczej na prawidłowy rozwój dziecka
 • wiedział jak rozpoznawać symptomy wykorzystania kazirodczego u dziecka
 • wiedział jak rozmawiać z dzieckiem, które padło ofiarą przemocy seksualnej
 • wiedział jak postępować w przypadku podejrzenia o czyny kazirodcze (aspekty prawne)
Wiek dojrzewania - psychologiczne i seksuologiczne aspekty:

Wiek dojrzewania to bardzo ważny etap w rozwoju psychologicznym i seksuologicznym człowieka. Nastolatek odkrywa własną tożsamość, uczy się rozpoznawać emocje i je kontrolować. Narastającemu pożądaniu towarzyszą intensywne zmiany fizyczne, rozterki natury uczuciowej oraz lęki i zahamowania wynikające z kompleksów. Przed młodym człowiekiem stoi zatem wiele wyzwań rozwojowych, z którymi musi sobie poradzić aby wykształcić w sobie dojrzałą osobowość.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał najważniejsze problemy rozwoju seksualnego nastolatków
 • wiedział jak przebiega rozwój psychologiczny młodzieży
 • znał praktyczne sposoby radzenia sobie z fizycznymi i seksuologicznymi przejawami dojrzewania
 • wiedział jak zapobiegać lękom, buntowaniu się i zahamowaniom wynikającym z kompleksów oraz braku umiejętności radzenia sobie z nową sytuacją rozwojową
 • wiedział jak rozmawiać z nastolatkami, na temat przedwczesnej inicjacji seksualnej
Życie seksualne osób niepełnosprawnych:

Wiele osób postrzega ludzi niepełnosprawnych jako pozbawionych potrzeb seksualnych a wszelkie przejawy seksualności osób z tej grupy społecznej traktowane są przez osoby sprawne jako co najmniej nieprzyzwoite. Nasze szkolenie pozwala na zdobycie rzetelnej wiedzy by uniknąć kierowania się stereotypami i mitami w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto promujemy całościowe podejście do osób niepełnosprawnych, które ułatwi rozwiązywanie ich problemów uczuciowych i seksualnych.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał różnicę między seksualnością osób zdrowych a osób niepełnosprawnych
 • znał zagadnienia związane z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz fizycznie
 • wiedział gdzie przebiega granica między zachowaniami seksualnymi osób niepełnosprawnych, które pozostają w normie a tymi, które wykraczają poza nią
 • wiedział w jaki sposób osoby niepełnosprawne mogą realizować swoje potrzeby seksualne